Preuzimanje kompletnog knjigovodstvenog rešenja

Na ovoj strani možete preuzeti najnovije ažuriranje aplikacija EFakture Link RS i DirectLink RS za slanje i prijem eFaktura. Svaka od njih ima besplatni probni period od mesec dana, gde možete sami ili uz našu pomoć da isprobate sve pogodnosti programa.

Uputstvo za instalaciju programa možete naći na stranici Instalacija.

Licence su vezane za PIB firme, dodatno mesto instalacije se ne naplaćuje kao nova licenca.

Takođe možete preuzeti poslovno knjigovodstveni program Tauryss i tako dobiti kompletno knjigovodstveno rešenje za poslovanje u Srbiji, koje podrazumeva eFakture, eFiskalizaciju sa POS Kasom i poslovno knjigovodstveni program Tauryss.

Uputstvo o korišćenju aplikacije sa knjigovodstvenim programom Tauryss.

Aplikacija Opis, Verzija aplikacije Link za preuzimanje Važi od
eFakture link RS sa automatskim ažuriranjem Aplikacija koja automatski pri svakom pokretanju proverava verziju instaliranog programa i po potrebi vrši ažuriranje automatski na novu verziju. v1.0.9 Preuzimanje kompletnog knjigovodstvenog rešenjaeFakture Link RS PSA 11.06.2024.
eFakture link RS exe Izvršna aplikacija Efakture link RS, v1.0.9 Preuzimanje kompletnog knjigovodstvenog rešenjaeFakture Link RS 11.06.2024.
eFakture link RS Kompletna instalacija Efakture link RS, v1.0.9 Preuzimanje kompletnog knjigovodstvenog rešenja
eFakture Link RS
11.06.2024.
Poslovno knjigovodstveni program TAURYSS Kompletna instalacija TAURYSS.rs Preuzimanje kompletnog knjigovodstvenog rešenjakompletno knjigovodstveno rešenje 11.06.2024.
POS-KASA za eFiskalizaciju Više detalja o rešenju za kase, POS-KASA i eFiskalizaciji možete naći na Tauryss.rs Preuzimanje rešenja za POS kasu i eFiskalizaciju
POS KASA eFiskalizacija
11.06.2024.

eFakture Link RS -Verzija 2024.06.11(1.0.9)

 1. Uvedena mogućnost slanja PEPa za klijente koji su prestali da budu na SEFu

eFakture Link RS -Verzija 2024.06.06 (1.0.8)

 1. Uvedena mogućnost da preko identifikatora pristupa izmenite već poslatu fakturu na SEF

eFakture Link RS -Verzija 2024.06.03 (1.0.7)

 1. Za Windows 7 i Widnows 8 rešen problem sa SSL/TLS sertifikatom koji se opet pojavio zbog ukidanja sertifikata za te operativne sisteme.

eFakture Link RS -Verzija 2024.04.08 (1.0.6)

 1. Poboljšana sinhronizacija, sada i XML fajlovi imaju dodatnu raspodelu po folderima i statusima kao i PDF fajlovi.

eFakture Link RS -Verzija 2024.03.07 (1.0.5)

 1. Dodata Komanda za dohvatanje srednjeg kursa dinara na određeni datum, upit se vrši ka NBS.

eFakture Link RS -Verzija 2024.02.25 (1.0.4)

 1. Poboljšana sinhronizacija, sada je moguće ponovo sinhronizovati današnji datum kod ulaznih faktura.

eFakture Link RS -Verzija 2024.02 (1.0.350)

 1. Poboljšana sinhronizacija, sada je moguće odrediti početni i krajnji datum sinhronizacije, i izabrati samo jedan od PIBova ako aplikacija radi sa više njih.

eFakture Link RS -Verzija 2023.12 (1.0.340)

 1. Ispravka nemogućnosti prikaza ID brojeva poslatih faktura na SEFu kada se koristi kompresija podataka od strane SEFa
 2. Dodata mogućnost pretrage klijenata po PIBu, MB ili Tekućem računu u bazi NBS.
 3. Ažurirana sinhronizacija dolaznih i odlaznih faktura.

Ako već imate preuzet PSA folder, i startujete aplikaciju sa EFakture_Link_RS.exe, nova verzija će pri sledećem pokretanju biti automatski postavljena.

Za one koji koriste komandnu liniju ažuriranje je ko i do sada.

UPUTSTVO ZA AUTOMATSKO AŽURIRARANJE:

Preuzeti zip arhivu iz prvog reda tabele za preuzimanje na ovoj strani, folder psa snimiti unutar foldera eFaktureLinkRS tj eFakture i preusmeriti prečice da pokreću aplikaciju unutar psa foldera, EFakture_Link_RS.exe.

eFakture Link RS -Verzija 2023.11 (1.0.339)

 1. Ispravka problema kod artikla koji količinu iskazuju u mesecima. Ako se u količini upiše „m“, odnosi se na METAR, a ako se upiše „M“, količina je iskazana u MESECIMA.

Ako već imate preuzet PSA folder, i startujete aplikaciju sa EFakture_Link_RS.exe, nova verzija će pri sledećem pokretanju biti automatski postavljena.

Za one koji koriste komandnu liniju ažuriranje je ko i do sada.

UPUTSTVO ZA AUTOMATSKO AŽURIRARANJE:

Preuzeti zip arhivu iz prvog reda tabele za preuzimanje na ovoj strani, folder psa snimiti unutar foldera eFaktureLinkRS tj eFakture i preusmeriti prečice da pokreću aplikaciju unutar psa foldera, EFakture_Link_RS.exe.

eFakture Link RS -Verzija 2023.10 (1.0.333)

 1. Dodate komande za ZEP, ZEP_STATUS i ZEP_OTKAZI,

Ako već imate preuzet PSA folder, i startujete aplikaciju sa EFakture_Link_RS.exe, nova verzija će pri sledećem pokretanju biti automatski postavljena.

Za one koji koriste komandnu liniju ažuriranje je ko i do sada.

UPUTSTVO ZA AUTOMATSKO AŽURIRARANJE:

Preuzeti zip arhivu iz prvog reda tabele za preuzimanje na ovoj strani, folder psa snimiti unutar foldera eFaktureLinkRS tj eFakture i preusmeriti prečice da pokreću aplikaciju unutar psa foldera, EFakture_Link_RS.exe.

eFakture Link RS -Verzija 2023.9 (1.0.332)

 1. Automatsko ažuriranje eFaktureLinkRS,
 2. Zbirna evidencija PDVa.

Preuzeti zip arhivu, folder psa snimiti unutar foldera eFaktureLinkRS tj eFakture i preusmeriti prečice da pokreću aplikaciju unutar psa foldera, EFakture_Link_RS.exe.

NAPOMENA: Svi koji koriste aplikaciju preko komandne linije, sve ostaje isto kao i do sada.

eFakture Link RS -Verzija 2023.9 (1.0.331)

 1. Sinhronizaciji sa sistemom elektronskih faktura ministarstva finansija Republike Srbije, SEFu, dodate i odlazne fakture

eFakture Link RS -Verzija 2023.8 (1.0.33)

 1. HOTFIX ispravljen BUG pri slanju PEPa (Pojedinačne prijave PDVa kada klijent nije u sistemu SEFa)

eFakture Link RS -Verzija 2023.7 (1.0.32)

 1. Usklađivanje adrese pošiljaoca sa novim izmenama u sistemu SEFa

eFakture Link RS -Verzija 2023.6 (1.0.31)

 1. Promene slanja PEPa zbog promena na SEFu, year polje postalo obavezno
 2. Dodati parametri za bolje podešavanje

eFakture Link RS -Verzija 2023.5 (1.0.30)

 1. Promene slanja PEPa zbog promena na SEFu
 2. Dodati parametri za bolje podešavanje

eFakture Link RS -Verzija 2023.4 (1.0.29)

 1. Dodata mogućnost više NAPOMENA, do 8 po fakturi
 2. Komanda OTKAŽI više nije moguća na SEFu, STORNO je sada moguće i za neodobrene fakture.

eFakture Link RS -Verzija 2023.3 (1.0.28)

 1. Podrška za GLN broj prodajnih mesta, sada i za polje „Šifra Objekta“
 2. Dodata mogućnost Pojedinačne Prijave PDVa za avansne račune ako klijent nije u sistemu SEFa.

eFakture Link RS -Verzija 2023.2 (1.0.27)

 1. Podrška za GLN broj prodajnih mesta
 2. Dodata Adresa isporuke, Grad Isporuke i Poštanski broj isporuke.
 3. Sinhronizacija dolaznih faktura po statusu fakture u SEFu (Nova, Odobrena, Odbijena…)

eFakture Link RS -Verzija 2023.1 (1.0.26)

 1. Pojedinačna prijava PDVa u slučaju da klijent nije u sistemu SEF-a
 2. Ispravka sinhronizacije, uklonjena greška pri nedozvoljenim karakterima u nazivu fajla, tj fakture
 3. Snimanje dolaznih faktura u folderima po nazivu komintenta

eFakture Link RS -Verzija 1.0.25

 1. Ograničenje API poziva po preporuci SEF sistema
 2. Ispravka cene koštanja u artiklima
 3. Snimanje dolaznih faktura u folderima po nazivu komintenta

eFakture Link RS -Verzija 1.0.24

 1. Mogućnost upisa poziva na broj
 2. Mogućnost stavljanja 2 odvojena komentara
 3. Dodat interni ID (korisno za knjigovodstvene programe koji koriste eFakture Link RS)

eFakture Link RS -Verzija 1.0.23

 1. Poboljšan rad u mrežnom okruženju
 2. Obezbeđen rad po pozivu, parametar –nr
 3. Poboljšana istorija rada – log fajl.

eFakture Link RS -Verzija 1.0.22

 1. Poboljšano preuzimanje dolaznih faktura
 2. Notifikaciji pri radu dodata opširnija poruka o statusu fakture.
 3. Poboljšan rad sa odlaznim fakturama