Ponuda za saradnju eFakture link RS

program za slanje i prihvat faktura na eFakture sistemu ministarstva finansija Republike Srbije
aktivna aplikacija
obaveštenje za rad u pozadini
logo Efakture direkt link RS
logo eFakture link RS

Poštovani,

Ponuda za saradnju kroz korišćenje eFaktura link RS aplikacije. Želimo da Vam ponudimo saradnju za aplikaciju koja posreduje između knjigovodstvenih programa i novog sistema eFaktura koji je krenuo sa radom ove godine, i biće obavezan za sve privredne subjekte od januara 2023 godine, eFakture Link RS.

Radi se o aplikaciji koja u pozadinskom radu obrađuje zahteve za prosleđivanje faktura sistemu eFaktura Ministarstva finansija Republike Srbije koristeći UBL međunarodni format za finansijske dokumente koja je osnova i samog sistema eFaktura,  kao i prihvat dolaznih faktura koje će dolaziti na eFaktura sistem Ministarstva.

Licenca je fiksna na mesečnom ili godišnjem nivou i ne zavisi od broja faktura i to 12000 din/godišnje gde je uračunata asistencija pri instalaciji u trajanju od 1h. Svaki dodatni sat asistencije se naplaćuje 4000 din po započetom satu ako je potrebno. Obično se sve završava za 1h asistencije, uz registraciju na eFaktura sistemu Ministarstva Finansija RS.

Prvi mesec rada aplikacije se ne naplaćuje i potpuno je besplatan.

Aplikacija radi na Windows 7 ili novijem Windows operativnom sistemu.

Način rada – dvosmerna sinhronizacija sa Efaktura sistemom

  1. Knjigovodstveni program pripremi po unapred zadatom šablonu TXT fajl koji predstavlja fakturu sa svim parametrima neophodnim za kreiranje XML fajla u UBL formatu. Uputstvo za kreiranje txt fajla i ostale tehničke detalje radimo po zahtevu, bez naknade.
  2. Fajl sa podacima knjigovodstveni program smešta u unapred predefinisani folder.
  3. Aplikacija eFakture Link RS nadgleda taj folder i po kreiranju novog fajla/fakture pokreće kreiranje XML fajla koji se preko Internet konekcije i uz API interfejs prenosi na sistem eFaktura. O ishodu slanja na sistem povratna informacija se smešta u poseban fajl i poseban folder koji knjigovodstveni program može da pročita i da informaciju korisniku bez napuštanja knjigovodstvenog programa.
  4. Takođe pristigle fakture na eFaktura sistem aplikacija preuzima i smešta u poseban folder u XML i TXT formatu, odakle knjigovodstveni program može da izvrši čitanje i da da informaciju krajnjem korisniku bez napuštanja knjigovodstvenog programa.
  5. Obezbeđen je kontinuirani rad, pri svakom zastoju u internet konekciji pokreće se sinhronizacija sa eFaktura sistemom i za odlazne i za dolazne fakture.
  6. Prvih 30 dana svaki korisnik besplatno koristi aplikaciju.
  7. Svaka izmena programa za postojeće korisnike ulazi u godišnju licencu, ne naplaćuje se dodatno. Uputstvo za preuzimanje je na sajtu https://efakture-link.rs,  pronađite u dokumentaciji.
  8. Nove verzije programa će moći besplatno da se preuzmu sa sajta samostalno ili uz našu asistenciju za vreme trajanja licence.
Izgled aplikacije

Pozadinski rad aplikacije integrisan je u Windows okruženje

obaveštenje Windowsa o aktivnoj aplikaciji u pozadini

Aktivna aplikacija:

izgled otvorenog programa

Za dalji kontakt koristite podatke iz podnožja strane ili na –

Email: office@efakture-link.rs

Tel: 0631979589