E Fakture Link RS

logo Efakture direkt link RS

E Fakture Link RS je program koji omogućava Vašem knjigovodstvenom programu da se integriše u novi sistem E faktura, tačnije da pošalje odlazne fakture ka novom sistemu Ministarstva Finansija RS – E Faktura i da sa istog sistema prihvati fakture koje su namenjene Vašoj firmi.

NAČIN RADA: Dobijeni txt fajl sa unapred zadatim poljima konvertuje u xml fajl i šalje sistemu E Faktura Ministarstva Finansija RS. Periodično proverava da li u sistemu E Faktura postoji faktura koja je stigla na Vašu adresu, preuzima je kao XML fajl i čuva ih u Vašem računaru. Moguća konverzija u TXT fajl radi upotrebe u knjigovodstvenom programu.

Za klijenta, sve se obavlja iz knjigovodstvenog programa Taur PIS (https://www.tauryss.rs/).

U E Fakture Link RS aplikaciji implementiran je kompletan standard UBL 2.1 koji je korišćen za izradu sistema E faktura Ministarstva Finansija Rebuplike Srbije.

Aplikacija E Fakture Link RS radi u pozadini, i za odlazne fakture koristi monitoring nad zadatim folderom. Svaki put kada se kreira nova faktura i knjigovodstveni program kreira TXT fajl koji snimi u zadati folder za monitoring, aplikacija proveri internet konekciju, konektuje se preko API ključa na sistem E Faktura i pošalje Vašu fakturu kroz sistem.

  • Probni period korišćenja aplikacije E Fakture Link RS je 30 dana.
  • Licenca je godišnja, bez naplate po kreiranim fakturama.
  • Nema skrivenih troškova.
  • Fakture se čuvaju u sistemu Ministarstva Finansija RS – E Fakture.

Ostavi komentar

Vaša mejl adresa nam je Važna zbog kontakta

Možete koristiti ove HTML tagove i atribute pri kreiranju komentara:: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>