EFakture Link RS – Korisničko uputstvo

logo Efakture direkt link RS

Parametrizacija

 1. U folderu EFakture nalazi se foldep Parametri. Unutar foldera Parametri, za rad aplikacije neophodno je pravilno postaviti parametrizaciju.
 2. Svaki red u fajlu parametri.txt odnosi se na jedan PIB, moguć je rad sa više PIBova.
 3. Primer fajla: parametri.txt
  • PIB I APIKEY; – ključna reč sa kojom počinje red;
  • pib; – PIB korisnika
  • api; – API ključ sa SEFa korisnika
  • okruženje; – Može biti DEMO; ili PRODUKCIJA; Demo okruženje je vezano za TEST okruženje SEF-a.
  • broj dana za sinhronizaciju; – bilo koji pozitivan broj dana, npr 30, sinhronizuje poslednjih 30 dana.
  • datum licence(nije u upotrebi);
  • barkod kao interna sifra YES ili No; – ako imate potrebu da umesto interne šifre na fakturi artikle vodite pod barkod šifrom.
  • vatPeriod može biti 0, 1, 3; – tj nije u PDV sistemu, mesečni, tromesečni PDV
  • katOznaka Yes ili No; – ako imate potrebu da umesto interne šifre na fakturi artikle vodite pod kataloškom šifrom
  • obavestenje za licencu Yes ili No; – ako ne želite da iskaču obaveštenja o isteku licence;
  • sinhronizacija odlaznih broj dana -10to polje; bilo koji broj, -1 bez sinhronizacije, 0-tekuća godina, pozitivan broj, npr 30, sinhronizuje poslednjih 30 dana